Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Acceptació de cookies

  Inici | Català | Castellano | Política de privadesa| Avís legal
Procuradors Tortosa
 

Àrea privada   |  Membres col·legiats

   
               

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVÍS LEGAL

En virtut del compliment de la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, l’informem:

1.        Objecte.

El prestador de srveis de la pàgina web www.procuradorstortosa.org és l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA amb Domicili Social a la Plaça dels Estudis S/N, Tortosa (Tarragona), CIF nº Q4363006J.

l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA és una corporació de dret públic sotmesa a la legislació aplicable als col·legis professionals, a la normativa administrativa en el desenvolupament de les seves funcions públiques i a la legislació procesal degut al colectiu que representa.

Inscrit al Registre d’Col·legis Professionals de la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número d’inscripció PROC/TOR-10 en data 22/02/1985.

A efectes d’aquest document el telèfon de contacte és el 977442029 i el correu electrònic de contacte és tortosa@procuradorstortosa.org

Aquest Avís Legal regula la utilització de l’esmentat domini.

La utilització d'aquest lloc web implica l'aceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís com també la nostra política de "Protecció de Dades". En el cas de que certs serveis, continguts i/o eines oferts a través d’aquest “Portal” requereixin de l’aplicació de condicions particulars, aquestes es posaran a disposició de l’ Usuari.

D’altra part, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA adverteix que , tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

Mitjançant el present lloc web l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA estableix la seva Seu Virtual. En ella, L'ICPT informa de les seves funcions, de la seva estructura, del seu funcionament i de les seves activitats, així com de qüestions importants per al col·lectiu que representa i compleix amb les seves obligacions com a Col·legi Professional.

A- Ventanilla Única

Ofereix als col·legiats i als usuaris la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant l'enllaç a la plataforma del Consell General de Procuradors d'Espanya. Addicionalment, tant els col·legiats com els usuaris poden posar-se en contacte directament amb el Col·legi utilitzant els formularis habilitats en l'apartat de Finestreta Única i Contacte del lloc web.

B- Àrea Privada

Només els col·legiats tenen accés a aquesta Àrea Privada. En ella tenen accés a informació útil per al desenvolupament de la seva activitat professional, així com a normativa interna de l'ICPT i circulars.

2.        Condicions generals d’utilització

L’Usuari de la web es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionades al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA no es responsabilitza en el cas de que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

El “portal” només es pot utilitzar amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis en front al titular del domini o tercers que pugessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre d’altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

-       Realitzar sense consentiment previ per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que es pogués derivar de dita manipulació o alteració per tercers.

-       Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobre carregar deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir l’ús normal i utilització per part dels Usuaris.

-       Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que puguin causar danys al Portal, a qualsevol dels serveis, o als seus actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació del titular del domini.

-       Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual o industrial.

-       Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.

-       Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres al utilitzar el Portal o al utilitzar qualsevol dels serveis.

-       Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, tret que disposi d’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

-       Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les claus d’accés.

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes pàgines web no estan controlades per l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors dels esmentats llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s de que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa e índole que se’n poguessin derivar de l’ús del lloc web, així com els danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la manca de veracitat, exactitud i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides les responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre software lesiu que pugui produir alteracions al sistema informàtic de l’Usuari.

Pel que fa als enllaços que tercers puguin realitzar en el lloc web del Col·legi hauran de sol·licitar autorització a la direcció de l'apartat 1, incloent en el missatge les dades de l'entitat sol·licitant de l'enllaç, el nom de domini del lloc web, i el motiu per a incloure l'enllaç.

3.        Ús de cookies

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DEPROCURADORS DE TORTOSA com a titular d’aquesta web declara que no utilitza cap procediment automàtic de recollida d’informació per guardar el registre dels usuaris que visiten la seva pàgina web com poden ser “cookies” i “spyers”.

No obstant la nostra pàgina pot utilitzar procediments de recollida d’informació només als següents supòsits:

·         Permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa.

·         Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

En aquest dos casos els informem que no es requereix la informació i el consentiment de l’usuari per a la instal·lació de les esmentades cookies, En concret, segons el Grupo de Trabajo de Expertos de la UE, a l’article 29 del seu Dictamen 4/2012 ha interpretat que entre les cookies exceptuades estarien aquelles que tenen per finalitat:

Cookies de “entrada de l’usuari”

Cookies d’ autenticació o identificació de l’usuari (únicament de sessió)

Cookies de seguretat de l’usuari

Cookies de sessió de reproductor multimèdia

Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega

Cookies de personalització de la interfície de l’usuari

Cookies de complement (plug-in) para intercanviar continguts socials

4.        Protecció de dades

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal al següent apartat.

5.        Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.