Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Acceptació de cookies

  Inici | Català | Castellano | Política de privadesa| Avís legal
Procuradors Tortosa
 

Àrea privada   |  Membres col·legiats

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1.        Qui és el Responsable de les seves dades?

IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, amb domicili social a la Plaça dels Estudis, S/N (província de Tarragona) i CIF Q4363006J.

L’informem que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA té anomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) al que es pot dirigir enviant un correu a: protecciodades@procuradorstortosa.org

En el tractament de dades en matèria de gestió d’usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors no existeixen entitats Corresponsables del Tractament.

2.        Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com les hem obtingut?

Les categories de dades personals que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA tracta sobre els seus usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors són:

Dades d’identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques i de transaccions

Dades professionals

Tanmateix s’informarà, atenent a la naturalesa dels serveis prestats, podrem tractar categories especials de dades relatives als interessats. Totes les dades abans esmentades les hem obtingut o directament de mitjançant els serveis que ofereix el Col·legi, la petició de de col·legiació per part dels professionals, sol·licituds d’informació, suggeriments, queixes, propostes contractuals, etc. O mitjançant la seva empresa al facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà la seva obligació o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Respecte a les dades de candidats a ocupació hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d'un CV per la seva part o l'obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d'un portal d'ocupació. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades a la nostra empresa en inserir les seves dades curriculars en el portal d'ocupació.

3.        Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels interessats es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts o per a complir amb la petició sol·licitada, respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, i/o complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que s'hagi complert la finalitat amb la qual van ser recaptades. Després d'aquest període, les teves dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes..

4.        Amb quina finalitat i quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

Tractem totes les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar distintes activitats derivades de la naturalesa de la nostra organització. D’aquesta manera utilitzarem les seves dades per dur a terme algunes de les següents accions basant-nos em la respectiva base de legitimació.

FINALITAT DE TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió dels drets de protecció de dades dels interessats.

Obligació reguladora

Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació dels procuradors.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Registre d’assistents i acords adoptats en reunions de la Junta de Govern i Assemblees generals i/o extraordinàries. .

Obligació reguladora

Elaborar y mantenir actualitat un registre de tots els col·legiats.

Obligació reguladora

Mantenir les relacions institucionals, organització d’esdeveniments i actes públics del Col·legi.

Interès legítim del responsable

Exercir la potestat disciplinària sobre els Col·legiats.

Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat.

Gestió i registre de la incapacitat laboral temporal dels procuradors col·legiats.

Obligació reguladora

Organitzar i gestionar els serveis de Justícia Gratuïta.

Consentiment de l’afectat; Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat.

Mantenir un registre de societats professionals que hagis estat constituïdes pels col·legiats.

Obligació reguladora

Trasllat de còpies d’escrits i per a donar compliment al que s'estableix en la normativa vigent.

Obligació reguladora

Organitzar y gestionar els serveis del Torn d’Ofici

Consentiment de l’afectat; Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat

Gestió de reclamacions/queixes a professionals o derivades d’ activitat professional.

Obligació reguladora

Control del compliment dels col·legiats de satisfer les quotes acordades pel Col·legi.

Obligació reguladora

Servei de gestió d’atenció de notificacions dels procuradors que es troben fora del servei per vacances.

Consentiment de l’afectat

Mantenir un registre de Oficials Habilitats per a l’emissió d’acreditacions per a actuació als Jutjats i Tribunals.

Interès legítim del responsable

Atendre els requeriments rebuts de l’Administració Pública.

Obligació reguladora

 

En quant a la base de legitimació referenciada vostè està obligat a facilitar les seves dades personals, en el supòsit de que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

5.        A quins destinataris es comunicaran les seves dades

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DEPROCURADORS DE TORTOSA mai compartirà les seves dcades personals amb capempresa tercera que pretengui utilitzar-los a les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas en que ens ho hagis autoritzat expressament.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA rebi un requeriment legal per part de les esmentades Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció es raonablement necessària per a complir amb un procés judicial, per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica, o per a protegir els dretes de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA o als seus clients i al públic en general.

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones (ex. proveïdors de serveis d’internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, gestories, etc.) En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de seguretat que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA en relació a les teves dades personals i quan sigui necessari estaran vinculats per compromisos legals a fi de guardar les teves dades personals de forma privada i segura i a fi d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA.

L’informem que el Col·legi no realitza transferències internacionals de dades en matèria de gestió d’usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors.

6.        Quins són els seus drets com a afectat o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accéso a les seves dades personals, així com rebre-l´s en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics(dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies , els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en les excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix l’informem que té dret a retirar els consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets esmentats adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen al Apartat 1, ”Responsable del tractament" de la present política de Protecció de Dades i Privacitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, adjuntant còpia del seu DNI. Vostè també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

 

7.        Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, s'informa que les dades de caràcter personal recaptats a través dels formularis de la web es tractaran amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Aquest tractament de dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA.

Excepte obligació legal o consentiment exprés per part seva, no cedirem les seves dades a terceres persones.

Igualment, s'informa l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d'altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Apartat 1, ‘Responsable de Tractament’.

D'altra banda, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8.        Altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

8.1 Mesures de Seguretat

Adoptem els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i Privadesa

Ocasionalment, podrem realitzar modificacions i correccions en la nostra Política de Protecció de Dades. Si us plau, verifiqui regularment la mateixa per a consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.

 8.3 Perquè és necessari acceptar aquesta política de Protecció de Dades i Privadesa?

Aquest apartat li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que mantenim sobre els nostres usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a Vostè com a persona afectada i la manera en què pot exercir tals drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l'inici de la relació mercantil amb la nostra organització considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s'usarà per als fins per als quals ens l'has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d'advertir-li que una negativa per la seva part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar o impedir el servei sol·licitat per Vostè.

Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquesta Política de Protecció de Dades, si us plau, posi's en contacte amb el Col·legi usant la direcció facilitada en l'Apartat 1, ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

9.        Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que estableix la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.